Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

4353 Views


Biệt Kinh Kỳ


Tác giả: Minh Kỳ

Bạn ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi
Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi
trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi
kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôị
Rồi đây mai ngày ai hỏi đến tên tôi
Bạn ơi ! hãy nói khoác chiến y rồi
Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên
giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền
có về là khi nước non vui bình yên.

Nhớ lúc lên đường đưa tiễn chân tôi,
Thương lên khoé mắt mẹ nhắn đôi lời,
Diệt thù lập công cho xứng tài trai,
Sắt son ghi lòng chớ phaị
Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,
Con đi chinh chiến để nước yên vui
Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong tim
bao giờ dám quên.

Bạn ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi
Đời tôi lính chiến cánh chim tung trờị
Ngày nào khi đất nước hết binh đao
giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu,
trở về thành đô nắm tay ta mừng nhaụ

Người đi chiều ấy áo nhuộm bụi đường
Chiều nay về giữa kinh kỳ say hương.


Related Videos for Biệt Kinh Kỳ


Biệt Kinh Kỳ - Tuấn Vũ (4:59)
 

Biệt Kinh Kỳ - Quang Lê (8:50)
 

Album Biệt Kinh Kỳ - Tuấn Vũ, Duy Khánh, Chế Linh (1989) (47:37)
 

Biệt Kinh Kỳ -mạnh Đình (5:52)
 

Biệt Kinh Kỳ - Duy Khánh (4:31)
 

Một Chuyến Bay đêm - Biệt Kinh Kỳ - Kỷ Vật Cho Em (8:30)
 

Biệt Kinh Kỳ - Nhật Trường (5:56)
 

Anh Tuan Biet Kinh Ky (5:24)
 

Biệt Kinh Kỳ - Hương Lan (4:56)
 

Biệt Kinh Kỳ | Phi Nhung | Karaoke | Instrumental | Official Mv (4:54)
 

Album Biệt Kinh Kỳ - Chế Linh; Duy Khánh; Tuấn Vũ (47:53)
 

Biệt Kinh Kỳ (5:4)
 

Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ - Thanh Phong Phuong Dung - Nhac Truoc 1975 - Nhạc Tiền Chiến (6:16)
 

Karaoke Biệt Kinh Kỳ (5:44)
 

Biệt Kinh Kỳ Như Mai (5:36)
 

Biệt Kinh Kỳ - Mỹ Thễ (5:8)
 

Biệt Kinh Kỳ (5:18)
 

Biet Kinh Ky (6:19)
 

Biệt Kinh Kỳ (5:56)
 

Karaoke Biet Kinh Ky Tac Gia Minh Ky (5:43)
 

Biệt Kinh Kỳ (karaoke) (4:34)