Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

5860 Views


Quốc Ca Việt Nam


Tác giả: Lưu Hữu Phước

(Nhạc mở đầụ.)

Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núị

Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.

Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáọ
Thù nước lấy máu đào đem báọ

Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đờị

Công dân ơi,

Mau hiến thân dưới cờ,
Công dân ơi,

Mau làm cho cõi bờ,
thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
xứng danh nghìn năm giống Lạc Hồng!

Related Videos for Quốc Ca Việt Nam


200 Nghệ Sĩ Hát TiẾn QuÂn Ca - Bài Hát Quốc Ca ViỆt Nam [nhiều Ca Sĩ] (3:44)
 

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà - HÙng Ca SỬ ViỆt - Tt.asia (1:34)
 

Vietnam National Anthem - Tiến Quân Ca / Quốc Ca Việt Nam (2:13)
 

Quốc Ca (5:39)
 

Tiến Quân Ca (quốc Ca Việt Nam) Nhạc Không Lời - Vietnam National Anthem Instrumental (1:46)
 

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hoà (2:49)
 

Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam (57:54)
 

Quốc Ca Việt Nam - Kèm Theo Lời (1:7)
 

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa (2:51)
 

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa . (1:29)
 

Quốc Ca Việt Nam Phiên Bản Opera (1:58)
 

✄ ☀ ‪nhạc Chế Quốc Ca Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam‬‏ Youtube (3:44)
 

Quoc Ca Vnch (1:12)
 

Toàn Cảnh Tàu Trung Quốc đâm Chìm Tàu Cá Việt Nam (1:57)
 

QuỐc Ca ViỆt Nam CỘng HÒa (1:8)
 

Ca Sỹ Hàn Quốc Hát Nhạc Việt Nam - Nghe Cũng Hay đấy Chứ Nhỉ ... (3:46)
 

Quốc Ca Việt Nam (hòa Tấu) - Nguyễn Thanh Bình 0913409397 (2:12)
 

Quốc Ca Việt Nam được Hát Bởi Venezuela (1:40)
 

Tàu Trung Quốc đâm Chìm Tàu Cá Việt Nam (1:26)
 

Sốc Ca Sĩ Nữ HÀn QuỐc Hát Tiếng Việt Hoang Mang Cùng Hồ Quỳnh Hương (3:51)
 

Tàu Trung Quốc đâm Chìm Tàu Cá Việt Nam (2:55)