Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

6460 Views


Mộng Sầu


Tác giả: Trầm Tử Thiêng

Tình mình bây giờ Như mưa trên sông
Mưa đầu sông, Mưa cuối sông
Tình mình bây giờ
Như cơn gió đông, Gió đầu đông
Gió cuối đông

Tình mình bây giờ
Như sương buổi mai
Nắng rồi lên, sương vội tan
Tình mình bây giờ
Như cây sầu đông
Kiếp buồn hiu, kiếp sầu đông

Tình yêu rồi xây mộ
Người yêu rồi thẩn thờ
Tình tan trong nghèo khó
Thành bước chân liều
Thành nát đời nhau

Cuộc tình tan rồi , Anh đau khôn nguôi
Ôm niềm mơ, đi giữa trời
Cuộc tình tan rồi, Em như kiếp hoa
Hoa tàn úa, Hoa cuối mùa

Tình mình bây giờ, đau như ngọn roi
Quất vào tim, vết bầm tím
Tình mình bây giờ, Như chim mỏi cánh
Chim gặp bão, Chim gặp mưa


Related Videos for Mộng Sầu