Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1884 Views


Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai


Tác giả: Lê Mây

Trẻ em hôm nay
Thế giới ngày mai
Đó là vần thơ đó là câu hát
Trẻ em hôm nay
Thế giới ngày mai xin được nhắc ngàn lần hơn thế
Trái đất chưa im tiếng bom rơi
Xin điệp khúc triệu lần hơn thế bao trẻ em còn đói rách trên đời
Bạn có nghe tiếng trẻ em khóc trẻ em cười
Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười cuời
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Related Videos for Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai