Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1392 Views


Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai


Tác giả: Lê Mây

Trẻ em hôm nay
Thế giới ngày mai
Đó là vần thơ đó là câu hát
Trẻ em hôm nay
Thế giới ngày mai xin được nhắc ngàn lần hơn thế
Trái đất chưa im tiếng bom rơi
Xin điệp khúc triệu lần hơn thế bao trẻ em còn đói rách trên đời
Bạn có nghe tiếng trẻ em khóc trẻ em cười
Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười cuời
Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

Related Videos for Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai


Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai Cánh én Tuổi Thơ - Ca Nhạc Thiếu Nhi Hài Hước (3:3)
 

Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (lê Mây) (8:19)
 

Tre Em Hom Nay The Gioi N Mai (3:4)
 

Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai (2:56)
 

Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (3:4)
 

Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai Phường Hưng Phúc (3:35)
 

Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai - Cánh én Tuổi Thơ - Ca Nhạc Thiếu Nhi (3:3)
 

TrẺ Em HÔm Nay ,thẾ GiỚi NgÀy Mai [liÊn KhÚc ] (9:32)
 

Trẻ Em Hôm Nay - Thế Giới Ngày Mai - Cover (3:39)
 

Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai (4:30)
 

TrẺ Em HÔm Nay ThẾ GiỚi NgÀy Mai - MẦm Non TÂn LẬp (2:55)
 

Tre Em Hom Nay The Gioi N Mai Beat (:44)
 

Những ước Mơ - Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (4:26)
 

Cún Múa Bế Giảng Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (3:6)
 

Nhạc Thiếu Nhi - Trẻ Em Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai (2:44)
 

Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai - Trường Mn Tư Thục Hoa Sen (4:50)
 

Tuổi Thơ Hôm Nay, Thế Giới Ngày Mai Ca Nhạc Thiếu Nhi (3:20)
 

Beat Liên Khúc Những Ước Mơ-trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (4:26)
 

Tre Em Hom Nay The Gioi N Mai Lop 12a7 Khoa 2009/2012 Truong Huu Nghi 80 (5:54)
 

Tre Em Hom Nay The Gioi N Mai (2:35)
 

Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai (2:37)