Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

1117 Views


Gió Ơi


Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên

gió ơi, gió đến từ trời
mà sao gió biết tên người em yêu
để rồi những lúc quạnh hiu
thì thầm gió nhắc những điều riêng tây

gió ơi, hãy nói với mây
đừng làm mưa nữa, kẻo ngày ướt thêm
hôm qua mưa rớt môi mềm
làm em nhớ quá môi êm của người

gió ơi, bên ấy tối rồi
gió đừng mang lạnh về nơi người nằm
thương người chiếc bóng lặng câm
làm sao qua hết tháng năm muộn phiền

gió ơi, tình chẳng đầu tiên
nhưng em đã hứa vẹn niềm thủy chung
giữa cơn bão xoáy, mịt mùng
những lời vàng đá vẫn không đổi dời

gió ơi, gió đến từ trời
chắc là gió hiểu những lời em xin
giữ cho em nhé, cuộc tình
thiên duyên tiền định, vẹn gìn sắc son..

Related Videos for Gió Ơi


Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 1 - Full Hd (11/10/2014) (17:48)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 4 - Full Hd (01/11/2014) (19:17)
 

Gio Oi - Van Tu Quy (4:20)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 2 - Full Hd (18/10/2014) (20:1)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 3 - Full Hd (25/10/2014) (19:45)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 9 - Full Hd (06/12/2014) (18:56)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 6 - Full Hd (15/11/2014) (18:11)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 10 - Full Hd (13/12/2014) (19:52)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 7 - Full Hd (22/11/2014) (18:40)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 8 - Full Hd (29/11/2014) (18:42)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 12 - Full Hd (27/12/2014) (23:55)
 

Gio Oi (4:)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 11 - Full Hd (20/12/2014) (17:42)
 

Gio Oi Sao Vo Tinh (3:37)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 5 - Full Hd (08/11/2014) (18:19)
 

[vui Ơi LÀ Vui] Có Bao Giờ Anh Nhớ - Khởi My (3:23)
 

Gió Cuốn Em Đi Quốc Thiên Official Mv (4:52)
 

Gio Oi (4:32)
 

Ơn GiỜi CẬu ĐÂy RỒi! - TẬp 6 - YÊu KÍn – TrẤn ThÀnh Hari Won (15/11/2014) (17:14)
 

Chi Gio Oi Chi Gio (4:5)
 

Bao Giờ Biết Tương Tư , Nhỏ ơi - Hoài Lâm (phòng Trà We 4/10/2014) (12:50)