Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (58 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Âm Thầm Mưa Từ Công Phụng 1912
Bây Giờ Là Tháng Mấy Từ Công Phụng 2950
Bây Giờ Tháng Mấy Từ Công Phụng 5378
Bây Giờ Tháng Mấy 2 Từ Công Phụng 2438
Bài Cho Em Từ Công Phụng 2488
Bên Kia Đời Quạnh Quẽ Từ Công Phụng 1831
Còn Một Buổi Chiều Từ Công Phụng 1715
Đêm Độc Thoại Từ Công Phụng 1883
Đêm Không Cùng Từ Công Phụng 2199
Đêm Không Ngũ Từ Công Phụng 1778
Đời Bổng Phù Du Từ Công Phụng 1975
Đừng Nữa Nhé Chia Lìa Từ Công Phụng 1786
Giáng Sinh Xanh Từ Công Phụng 1841
Giận Hờn Từ Công Phụng 2293
Giọt Lệ Cho Ngàn Sau Từ Công Phụng 7803
Giữ Đời Cho Nhau Từ Công Phụng 3554
Hóa Kiếp Từ Công Phụng 1540
Hóa Thạch Từ Công Phụng 1582
Khi Tôi Đến Nơi Đây Từ Công Phụng 1639
Kiếp Dã Tràng Từ Công Phụng 2410
Lời Của Mẹ Từ Công Phụng 1743
Lời Của Thành Phố Từ Công Phụng 1554
Lời Cuối Từ Công Phụng 1937
Lối Mòn Thiên Cổ Từ Công Phụng 1525
Mắt Lệ Cho Người Từ Công Phụng 3223
Mây Hồng Từ Công Phụng 1789
Mãi Mãi Bên Em Từ Công Phụng 2711
Một Góc Đời Phôi Pha Từ Công Phụng 1602
Một Mình Trên Đồi Nhớ Từ Công Phụng 1713
Một Thoáng Nhìn Nhau Từ Công Phụng 1828
Mòn Mỏi Từ Công Phụng 1523
Mưa Trên Ngày Tháng Đó Từ Công Phụng 3563
Mùa Thu Mây Ngàn Từ Công Phụng 4253
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Từ Công Phụng 2899
Mùa Xuân Và Tình Yêu Em Từ Công Phụng 1783
Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển Từ Công Phụng 1633
Ngồi Gần Nhau Từ Công Phụng 1696
Người Về Trên Mây Từ Công Phụng 1777
Nhớ Chiếc Que Diêm Từ Công Phụng 1979
Như Chiếc Ve Diêm Từ Công Phụng 1940
Như Ngọn Buồn Rơi Từ Công Phụng 2024
Ơn Em Từ Công Phụng 2143
Qua Vùng Biển Nhớ Từ Công Phụng 1871
Rời Nhau Từ Công Phụng 1626
Thiên Đường Quạnh Hiu Từ Công Phụng 1808
Tìm Về Tuổi Dại Từ Công Phụng 1847
Tình Tự Mùa Xuân Từ Công Phụng 6734
Trên Ngọn Tình Sầu Từ Công Phụng 5644
Trên Tháng Ngày Đã Qua Từ Công Phụng 3612
Trở Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1829
Trời Về Đêm Mưa Từ Công Phụng 1576
Từ Khúc Từ Công Phụng 1534
Tuổi Xa Người Từ Công Phụng 3137
Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh Từ Công Phụng 1751
Vào Mưa Từ Công Phụng 1664
Vùng Trời Kỷ Niệm Từ Công Phụng 1966
Xứ Thâm Thầm Từ Công Phụng 1435
Xứ Thâm Trầm Từ Công Phụng 1925

 1 (1 page)
View 1 to 58 of 58 | First | Previous | Next | Last