Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (74 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
10 Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 10674
7000 Đêm Góp Lại Trầm Tử Thiêng 3690
Ai Biểu Anh Làm Thinh Trầm Tử Thiêng 3428
Bảy Ngàn Điêm Gốp Lại Trầm Tử Thiêng 2104
Bài Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2866
Bài Nhã Ca Thứ Nhất Trầm Tử Thiêng 2211
Bài Tình Ca Mùa Đông Trầm Tử Thiêng 6873
Bài Vinh Thăng Cho Một Loài Chim Trầm Tử Thiêng 2172
Biệt Khúc Trầm Tử Thiêng 2090
Biển Tối Trầm Tử Thiêng 1896
Cách Biệt Trầm Tử Thiêng 2576
Cám Ơn Anh Trầm Tử Thiêng 3443
Chợt Nghĩ Về Hai Nơi Trầm Tử Thiêng 2196
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy Trầm Tử Thiêng 3519
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng Trầm Tử Thiêng 2248
Con Quốc Việt Nam Trầm Tử Thiêng 2223
Cõi Nghìn Trùng Trầm Tử Thiêng 1831
Đêm Hạnh Ngộ Trầm Tử Thiêng 1951
Đêm Nhớ Về Sài Gòn Trầm Tử Thiêng 3394
Đời Không Như Là Mơ Trầm Tử Thiêng 3937
Đời Không Như Mơ Trầm Tử Thiêng 2047
Đò Dọc Trầm Tử Thiêng 2230
Đưa Em Vào Hạ Trầm Tử Thiêng 4086
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt Trầm Tử Thiêng 1973
Em Có Còn Trở Lại Trầm Tử Thiêng 2015
Gởi Em Hành Lý Trầm Tử Thiêng 1700
Hạnh Phúc Ta Hạnh Phúc Người Trầm Tử Thiêng 2461
Hành Khúc Cho Quê Hương Trầm Tử Thiêng 2103
Hối Tiếc Trầm Tử Thiêng 2358
Hòa Bình Ơi, Việt Nam Ơi Trầm Tử Thiêng 2782
Hương Ca Vô Tận Trầm Tử Thiêng 2090
Kinh Khổ Trầm Tử Thiêng 4760
Lời Tạ Từ Trầm Tử Thiêng 2181
Lời Tiền Thân Của Cát Trầm Tử Thiêng 1762
Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn Trầm Tử Thiêng 2066
Mây Hạ Trầm Tử Thiêng 1809
Mộng Sầu Trầm Tử Thiêng 6973
Một Đời Áo Mẹ, Áo Em Trầm Tử Thiêng 3652
Một Sớm Mai Về Trầm Tử Thiêng 1929
Một Thời Để Nhớ Trầm Tử Thiêng 2423
Một Thời Uyên Ương Trầm Tử Thiêng 2104
Mười Năm Yêu Em Trầm Tử Thiêng 4687
Mùa Xuân Trên Cao Trầm Tử Thiêng 3751
Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên Trầm Tử Thiêng 2927
Nếu Xuân Này Hoà Bình Trầm Tử Thiêng 2091
Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Trầm Tử Thiêng 2258
Nghìn Đêm Như Một Trầm Tử Thiêng 1767
Người Hùng Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1852
Người Mang Tên Cô Đơn Trầm Tử Thiêng 1755
Người Vợ Nghèo Trầm Tử Thiêng 1954
Những Con Đường Trắng Trầm Tử Thiêng 2671
Phố Nhỏ Tình Người Trầm Tử Thiêng 2254
Quên Hay Nhớ Trầm Tử Thiêng 1741
Rồi 20 Năm Sâu Trầm Tử Thiêng 2364
Rồi Hai Mươi Năm Sau Trầm Tử Thiêng 2169
Ru Nắng Trầm Tử Thiêng 1996
Ta Đã Gặp Mùa Xuân Trầm Tử Thiêng 2051
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông Trầm Tử Thiêng 1935
Tám Nẻo Đường Thành Trầm Tử Thiêng 2259
Thầm Thì Trầm Tử Thiêng 2063
Thu Xuân Trên Vùng Cao Trầm Tử Thiêng 2691
Tình Cuối Tình Đầu Trầm Tử Thiêng 2605
Tình Đầu Một Thời Áo Trắng Trầm Tử Thiêng 2441
Tình Khúc Sau Cùng Trầm Tử Thiêng 2071
Tống Biệt Hành Trầm Tử Thiêng 2178
Tôn Nữ Còn Buồn Trầm Tử Thiêng 3479
Trộm Nhìn Nhau Trầm Tử Thiêng 4202
Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau Trầm Tử Thiêng 1956
Tưởng Niệm Trầm Tử Thiêng 3927
Từ Tiếng Hát Tiếp Nói Trầm Tử Thiêng 3303
Tuổi Trẻ Lên Đường Trầm Tử Thiêng 1968
Vùng Quê Tương Lai Trầm Tử Thiêng 2142
Vùng Trước Mặt Trầm Tử Thiêng 1997
Yêu Dấu Chưa Nguôi Trầm Tử Thiêng 2313

 1 (1 page)
View 1 to 74 of 74 | First | Previous | Next | Last