Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (49 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Anh Đi Chiến Dịch Phạm Đình Chương 5496
Bài Ca Tuổi Trẻ Phạm Đình Chương 2072
Bài Ngợi Ca Tình Yêu Phạm Đình Chương 2035
Bên Trời Phiêu Lãng Phạm Đình Chương 1796
Buồn Đêm Mưa Phạm Đình Chương 1995
Cho Một Thành Phố Mất Tên Phạm Đình Chương 1699
Dạ Tâm Khúc Phạm Đình Chương 2204
Đến Trường Phạm Đình Chương 1599
Đêm Cuối Cùng Phạm Đình Chương 5404
Đêm Màu Hồng Phạm Đình Chương 2195
Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn Phạm Đình Chương 2657
Định Mệnh Buồn Phạm Đình Chương 2491
Đón Xuân Phạm Đình Chương 2985
Đợi Chờ Phạm Đình Chương 1979
Đôi Mắt Người Sơn Tay Phạm Đình Chương 5981
Được Mùa Phạm Đình Chương 1778
Hạt Bụi Nào Bay Qua Phạm Đình Chương 1713
Heo May Tình Cũ Phạm Đình Chương 2005
Hò Leo Núi Phạm Đình Chương 1776
Khi Cuộc Tình Đã Chết Phạm Đình Chương 1951
Khi Tôi Chết Sẽ Đêm Tôi Ra Biển Phạm Đình Chương 1924
Khúc Giao Duyên Phạm Đình Chương 2084
Kiếp Cuội Già Phạm Đình Chương 1916
Lá Thư Mùa Xuân Phạm Đình Chương 1967
Lá Thư Người Chiến Sĩ Phạm Đình Chương 2188
Ly Rượu Mừng Phạm Đình Chương 7446
Mắt Buồn Phạm Đình Chương 2086
Màu Kỷ Niệm Phạm Đình Chương 2103
Mộng Dưới Hoa Phạm Đình Chương 19081
Mỗi Độ Xuân Về Phạm Đình Chương 1676
Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội Phạm Đình Chương 4964
Mười Thương Phạm Đình Chương 3788
Người Đi Qua Đời Tôi Phạm Đình Chương 7679
Nhớ Bạn Tri Âm Phạm Đình Chương 1636
Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương 4238
Quê Hương Là Người Đó Phạm Đình Chương 1760
Ra Đi Khi Trời Sáng Phạm Đình Chương 1580
Sáng Rừng Phạm Đình Chương 2710
Sóng Nước Biếc Phạm Đình Chương 2260
Ta Ở Trời Tây Phạm Đình Chương 1791
Thuở Ban Đầu Phạm Đình Chương 5897
Tiếng Dân Chài Phạm Đình Chương 2099
Tiếng Sông Cửu Long Phạm Đình Chương 1781
Tiếng Sông Hồng Phạm Đình Chương 1864
Tiếng Sông Hương Phạm Đình Chương 5029
Trăng Mường Luông Phạm Đình Chương 2385
Trăng Rừng Phạm Đình Chương 1811
Xóm Đêm Phạm Đình Chương 18695
Xuân Tha Hương Phạm Đình Chương 3460

 1 (1 page)
View 1 to 49 of 49 | First | Previous | Next | Last