Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (42 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
999 Đóa Hồng Nhật Ngân 3197
Bao Giờ Gặp Lại Em Nhật Ngân 2145
Biển Buồn Nhật Ngân 2157
Biển Chiều Nhật Ngân 2202
Cánh Hoa Rừng Nhật Ngân 2217
Chia Tay Nhật Ngân 2207
Chiều Thu Nhật Ngân 1773
Cho Vừa Lòng Em Nhật Ngân 5257
Chọn Lựa Nhật Ngân 1915
Có Mất Gì Đâu Nhật Ngân 1623
Cố Quên Được Đâu Nhật Ngân 2255
Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nhật Ngân 19017
Đường Cày Đảm Đang Nhật Ngân 2498
Hãy Hát Lên Tình Yêu Nhật Ngân 1716
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên Nhật Ngân 1922
Hương Nhật Ngân 3377
Hương Tình Muộn Nhật Ngân 2593
Kiếp Sau Nhật Ngân 2193
Lời Đắng Cho Cuộc Tình Nhật Ngân 3086
Lời Tự Tình Nhật Ngân 2529
Một Đời Tiếc Nuối Nhật Ngân 2069
Một Đời Tìm Nhau Nhật Ngân 2061
Mười Ngón Tay Tình Yêu Nhật Ngân 4145
Ngày Đá Đơm Bông Nhật Ngân 5972
Ngày Vui Qua Mau Nhật Ngân 20841
Người Lính Già Xa Quê Hương Nhật Ngân 5389
Nỗi Buồn Con Gái Nhật Ngân 1987
Nụ Hồng Mong Manh Nhật Ngân 2595
Nụ Tình Hồng Nhật Ngân 1883
Sỏi Đá Buồn Tênh Nhật Ngân 2014
Thầm Gọi Tên Anh Nhật Ngân 7495
Tình Buồn Trong Mưa Nhật Ngân 2445
Tình Đã Xa Lý Nhật Ngân 1728
Tình Yêu Tựa Chiếc Bóng Bay Nhật Ngân 2025
Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn Nhật Ngân 1908
Tôi Người Lái Xe Nhật Ngân 2506
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 4274
Trách Ai Vô Tình Nhật Ngân 5696
Trời Còn Mưa Không Anh Nhật Ngân 1795
Về Đây Hỡi Em Nhật Ngân 1921
Xuân Nào Con Sẽ Về Nhật Ngân 4400
Xuân Này Con Về, Mẹ Ở Đâu Nhật Ngân 8422

 1 (1 page)
View 1 to 42 of 42 | First | Previous | Next | Last