Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (66 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Ái Xuân Ngô Thụy Miên 2856
Áo Lụa Hoà Đông Ngô Thụy Miên 3221
Bản Tình Cuối Ngô Thụy Miên 5154
Bài Tình Ca Cho Em Ngô Thụy Miên 23461
Biết Bao Giờ Trở Lại Ngô Thụy Miên 7497
Biển Và Em Ngô Thụy Miên 4434
Bốn Mùa Quạnh Hiu Ngô Thụy Miên 2102
Cần Thiết Ngô Thụy Miên 1942
Chiều Nay Không Có Em Ngô Thụy Miên 4090
Chiều Xuống Paris Ngô Thụy Miên 2001
Dấu Tình Sầu Ngô Thụy Miên 5016
Dấu Vết Tình Yêu Ngô Thụy Miên 2182
Dốc Mơ Ngô Thụy Miên 2417
Em Còn Nhớ Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3892
Em Về Mùa Thu Ngô Thụy Miên 2555
Giáng Ngọc Ngô Thụy Miên 3605
Giã Từ Em Cali Ngô Thụy Miên 1997
Giọt Buồn Mùa Đông Ngô Thụy Miên 2182
Giọt Nắng Hồng Ngô Thụy Miên 2779
Giọt Nước Mắt Ngà Ngô Thụy Miên 3033
Gọi Tên Anh Ngô Thụy Miên 2185
Hát Cho Người Ra Đi Ngô Thụy Miên 2401
Lời Tình Cuối Ngô Thụy Miên 2533
Mắt Biếc Ngô Thụy Miên 3285
Mắt Thu Ngô Thụy Miên 2948
Mây Bốn Phương Trời Ngô Thụy Miên 2766
Miên Khúc Ngô Thụy Miên 3323
Mở Của Ra Em Ngô Thụy Miên 1649
Một Cõi Tình Phai Ngô Thụy Miên 5610
Một Đời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 3717
Một Lần Là Mãi Mãi Ngô Thụy Miên 1908
Một Trời Quên Lãng Ngô Thụy Miên 1880
Mưa Trên Cuộc Tình Tôi Ngô Thụy Miên 2196
Mùa Đông Công Viên Ngô Thụy Miên 1876
Mùa Thu Cho Em Ngô Thụy Miên 4200
Mùa Thu Xa Em Ngô Thụy Miên 2122
Nắng Paris Nắng Sài Gòn Ngô Thụy Miên 3776
Ngày Mai Em Đi Ngô Thụy Miên 2584
Người Em Sống Trong Cô Độc Ngô Thụy Miên 1895
Nhớ Xuân Ngô Thụy Miên 1731
Niệm Khúc Cuối Ngô Thụy Miên 7507
Nơi Nào Em Có Biết Ngô Thụy Miên 1936
Nỗi Đau Muộn Màng Ngô Thụy Miên 14132
Nỗi Đau Từ Đay Ngô Thụy Miên 4741
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ Ngô Thụy Miên 2396
Paris Ngô Thụy Miên 1629
Paris Có Gì Lạ Không Em Ngô Thụy Miên 7091
Riêng Một Góc Trời Ngô Thụy Miên 6443
Sài Gòn Còn Đó Nỗi Buồn Ngô Thụy Miên 1944
Tháng Giêng Và Anh Ngô Thụy Miên 2073
Tháng Sáu Trời Mưa Ngô Thụy Miên 6666
Thu Khóc Trên Ngàn Ngô Thụy Miên 2133
Thu Sài Gòn Ngô Thụy Miên 2026
Thu Trong Mắt Em Ngô Thụy Miên 2421
Thu Tưởng Nhớ Ngô Thụy Miên 1704
Tình Cuối Chân Mây Ngô Thụy Miên 2292
Tình Khúc Buồn Ngô Thụy Miên 12800
Tình Khúc Mùa Xuân Ngô Thụy Miên 3326
Tình Khúc Tháng Sáu Ngô Thụy Miên 3151
Tình Vẫn Còn Đây Ngô Thụy Miên 1916
Tình Vào Thiên Thu Ngô Thụy Miên 1893
Trong Mắt Em La Biển Nhớ Ngô Thụy Miên 1654
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Ngô Thụy Miên 3822
Từ Giọng Hát Em Ngô Thụy Miên 6697
Tuổi Mây Hồng Ngô Thụy Miên 2013
Tuổi Mười Ba Ngô Thụy Miên 3514

 1 (1 page)
View 1 to 66 of 66 | First | Previous | Next | Last