Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

Kết Quả Tìm Kiếm (112 found)

Tựa Đề Tác Giả Xem
Bài Tango Cho Em Lam Phương 5266
Bé Yêu Lam Phương 2526
Biết Đến Bao Giờ Lam Phương 3404
Biển Sầu Lam Phương 2251
Biển Tình Lam Phương 4095
Bột Biển Lam Phương 3197
Bức Tâm Thư Lam Phương 3289
Buồn Lam Phương 2592
Buồn Chi Em Ơi Lam Phương 3434
Buồn Không Em Lam Phương 4015
Buồn Mà Chi Em Lam Phương 5871
Cám Ơn Người Tình Lam Phương 4459
Chỉ Có Em Lam Phương 3216
Chỉ Còn Là Kỷ Niệm Lam Phương 2404
Chiều Hành Quân Lam Phương 4484
Chiều Hoang Lam Phương 2786
Chiều Hoang Đảo Lam Phương 1991
Chiều Hoang Vắng Lam Phương 2558
Chiều Tây Đô Lam Phương 14731
Chiều Tàn Lam Phương 3718
Chiều Thu Ầy Lam Phương 1943
Cho Em Quên Tuổi Ngọc Lam Phương 3487
Cho Một Ngày Bình Yên Lam Phương 2205
Chờ Một Ngày Lam Phương 2037
Chờ Người Lam Phương 2812
Chúc Mừng Lam Phương 2277
Chung Mộng Lam Phương 2258
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lam Phương 8725
Chuyện Buồn Ngày Xuân Lam Phương 4713
Cỏ Úa Lam Phương 4377
Đánh Mất Đêm Vui Lam Phương 2031
Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1962
Đêm Dài Chiến Tuyến Lam Phương 2346
Đèn Khuya Lam Phương 7346
Đoàn Người Lữ Thứ Lam Phương 3131
Đường Về Quê Hương Lam Phương 3732
Duyên Kiếp Lam Phương 12019
Em Đi Rồi Lam Phương 9951
Em Là Tất Cả Lam Phương 5791
Gác Vắng Lam Phương 2124
Giã Từ Người Yêu Lam Phương 2321
Giọt Lệ Sầu Lam Phương 9329
Giọt Lệ Tình Lam Phương 2302
Giòng Lệ Lam Phương 1971
Hạnh Phúc Mang Theo Lam Phương 2609
Hạnh Phúc Trong Tầm Tay Lam Phương 2688
Khóc Thầm Lam Phương 6628
Khúc Ca Ngày Mùa Lam Phương 3971
Kiếp Nghèo Lam Phương 4182
Kiếp Tha Hương Lam Phương 2434
Kiếp Ve Sầu Lam Phương 2660
Lá Thư Miền Trung Lam Phương 3506
Lạy Trời Con Được Bình Yên Lam Phương 4327
Lầm Lam Phương 2664
Lời Yêu Cuối Lam Phương 2622
Mất Lam Phương 2056
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lam Phương 2532
Một Chuyến Bay Đêm Lam Phương 11169
Một Đời Tan Vỡ Lam Phương 4431
Một Mình Lam Phương 3918
Một Thời Hoa Mộng Lam Phương 2017
Mưa Lệ Lam Phương 8001
Mùa Thu Yêu Đương Lam Phương 4524
Nắng Đẹp Miền Nam Lam Phương 2872
Ngày Buồn Lam Phương 3002
Ngày Em Đi Lam Phương 3083
Ngày Hạnh Phúc Lam Phương 2786
Ngày Tạm Biệt Lam Phương 2454
Nghẹn Ngào Lam Phương 3640
Nhạc Rừng Khuya Lam Phương 2795
Như Giấc Chim Bao Lam Phương 2440
Niềm Vui Không Trọn Vẹn Lam Phương 2216
Nửa Đời Gian Khổ Lam Phương 2589
Nửa Đời Yêu Em Lam Phương 4861
Phút Cuối Lam Phương 5454

 1 2 (2 pages)
View 1 to 75 of 112 | First | Previous | Next | Last