http://www.youtube.com/v/5VFb-s-exsM

» Tân Cổ - Cải Lương » Lôi Vũ

Lôi Vũ 01 - Minh Vương, Lệ Thủy, Diệp Lang