» Nhạc Việt Nam

Nhớ Người Yêu - Đan Nguyên, Lệ Quyên