» Nhạc Việt Nam

Nối lại tình xưa - Hồ Quang 8, Thanh Thanh Hiền