» Nhạc Việt Nam

Mùa Xuân Lá Khô - Tuấn Vũ, Mỹ Huyền