» Nhạc Việt Nam

Tình nghèo có nhau - Đào Phi Dương, Lý Diệu Linh