» Nhạc Việt Nam

Đính ước - Dương Đình Trí, Thanh Ngân