» Nhạc Việt Nam

Lính Dù lên điểm - Ánh Minh, Đoàn Phi