» Nhạc Việt Nam

Nếu lỡ chúng mình xa nhau - Đào Vũ Thanh, Thanh Thanh Thuỷ