» Nhạc Việt Nam

Đừng nói xa nhau - Quang Lê, Minh Tuyết