» Nhạc Việt Nam

Chuyến tàu hoàng hôn - Quang Lê, Nguyên Lê