» Nhạc Việt Nam

Hai trái tim vàng - Ánh Minh, Quốc Khanh