» Nhạc Việt Nam

Gặp Lại Người Xưa - Nguyễn Phi Hùng, Vu Oanh