» Nhạc Việt Nam

Duyên kiếp - Quang Lê, Minh Tuyết