» Nhạc Việt Nam

Tình Thắm Duyên Quê - Đăng Nguyên, Hồng Phượng