» Nhạc Việt Nam

Sương lạnh chiều đông - Trọng Hữu, Lệ Thủy