» Nhạc Việt Nam

Dáng đứng bến tre - Đào Vũ Thanh, Thanh Thanh Thuỷ