» Nhạc Việt Nam

Tình Yêu và Tình Người - Thiên Kim, Quốc Khanh