» Nhạc Việt Nam

Ly rượu mừng - Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ