» Nhạc Việt Nam

Cái Trâm Em Cài - Linda Trang Đài, Thiên Kim