» Nhạc Việt Nam

Phận gái thuyền quyên - Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế