» Nhạc Việt Nam

Tạ Từ Trong Đêm - Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân