» Nhạc Việt Nam

Tình nhỏ mau quên - Dương Đình Trí, Thoại Mỹ