» Nhạc Việt Nam

Chuyện tình Lan và Điệp 2 - Nguyễn Đoàn, Ngọc Nhung