» Nhạc Việt Nam

Làm quen - Đào Phi Dương, Phi Thanh Vân