» Nhạc Việt Nam

LK Thuyền xa bến đỗ - Ngô Quốc Linh, Ôn Bích Hà