» Nhạc Việt Nam

Bến sông buồn - Cát Tuyền, Chế Thanh