» Nhạc Việt Nam

Vầng Trăng Tình Yêu - Quốc Khanh, Thiên Kim