» Nhạc Việt Nam

Hạnh phúc đầu Xuân - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh