» Nhạc Việt Nam

Đừng Nói Xa Nhau - Băng Tâm, Đặng Thế Luân