» Nhạc Việt Nam

Túp Lều Lý Tưởng - Vượng Râu, Kim Tiểu Phương