» Nhạc Việt Nam

Linh hồn tượng đá - Đào Phi Dương, Lâm Chấn Khang