» Nhạc Việt Nam

LK Thành Phố Buồn - Trường Vũ, Thanh Trúc