» Nhạc Việt Nam

LK Đừng nói xa nhau - Con đường xưa em đi - Mỹ Huyền, Tuấn Vũ