» Nhạc Việt Nam

Con đê chung tình - Nguyễn Đoàn, Ngọc Nhung