» Nhạc Việt Nam

Hoàng Tử Trong Mơ - Quốc Đại, Cẩm Ly